Αιτήσεις και Συμμετοχή

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδάκτορες, εκπαιδευτικούς, ενώ δέχεται και ένα ποσοστό επαγγελματιών που έχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης. Προσφέρει πιστοποιητικά αναγνώρισης συμμετοχής και εκπαιδευτικό υλικό στους συμμετέχοντες. Επιπλέον, περιλαμβάνει παράλληλες πολιτιστικές δραστηριότητες.
Οι εγγραφές ξεκινούν την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 και λήγουν την Δευτέρα 20 Μαΐου 2024.
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων για εγγραφές
, μπορείτε να αποστείλετε email στο omilosapofoiton@gmail.com ή να επικοινωνήσετε με τις κ.κ.:
• Ελένη Τσαλκατίδου (tsalkatidou@yahoo.com) και
• Μαρίνα Παπαδοπούλου (marina.papadopoulou2010@gmail.com).