Υποστηρικτές – Συμμετέχοντες

Με τη συμμετοχή και την υποστήριξη των κάτωθι φορέων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων: