Δελτίο Τύπου – 5ο Μικρό Θερινό

ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΜΕ»
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, Μ.Μ.Ε. & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Τ.Ν. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

5ο ΜΙΚΡΟ ΘΕΡΙΝΟ
Γλώσσα και δημόσια εικόνα στην ψηφιακή εποχή


*Κάλυμνος, 22-25 Αυγούστου 2024
*Σε συνεργασία με τον δήμο Καλυμνίων

Ο Διαδικτυακός Όμιλος Αποφοίτων του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική γλώσσα, Πολιτισμός και Μ.Μ.Ε» σε συνεργασία με τον δήμο Καλυμνίων οργανώνει το «5ο Μικρό Θερινό» στην Κάλυμνο από 22-25 Αυγούστου 2024. Η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» και του Εργαστηρίου Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μ.Μ.Ε. και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει την υποστήριξη της Study in Greece και φέρει τον ειδικότερο τίτλο:


Γλώσσα και δημόσια εικόνα στην ψηφιακή εποχή


Ενδεικτικά, οι θεματικές στις οποίες θα επικεντρωθεί το πρόγραμμα είναι οι εξής:
• Γλωσσική ταυτότητα και κοινωνική συνοχή
• Γλώσσα, εκπαίδευση και τεχνητή νοημοσύνη
• Η γλώσσα της φαντασίας στην εποχή της εικονικής πραγματικότητας
• Η δυναμική της εικόνας στην εποχή των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
• Η ρητορική του μίσους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
• Η συμβολή των ΜΜΕ στη διατήρηση και ανάδειξη γλωσσικών ταυτοτήτων
• Ψηφιακά μέσα και διατήρηση γλωσσικής κληρονομιάς
• Γλώσσα και περιβάλλον
• Υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά

Η δράση προσφέρεται δωρεάν και το πλήρες πρόγραμμά της θα ανακοινωθεί μέσα στους επόμενους μήνες στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου summerschool.ac.uoi.gr και στη σελίδα του διαδικτυακού Ομίλου Αποφοίτων του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου https://www.facebook.com/OmilosApofoiton.
Με την παρουσία και τη συμμετοχή τους θα τιμήσουν το πρόγραμμα διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι, πολιτικοί και καλλιτέχνες. Την ευθύνη της διαμόρφωσης του προγράμματος έχει η επιτροπή του Ομίλου Αποφοίτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου με την επιστημονική επίβλεψη της κ. Νικολέττας Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Καθηγήτριας Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας, Διευθύντριας του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδάκτορες, εκπαιδευτικούς, ενώ δέχεται και ένα ποσοστό επαγγελματιών που έχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης. Προσφέρει πιστοποιητικά αναγνώρισης συμμετοχής και εκπαιδευτικό υλικό στους συμμετέχοντες. Επιπλέον, περιλαμβάνει παράλληλες πολιτιστικές δραστηριότητες.
Οι εγγραφές ξεκινούν την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 και λήγουν την Δευτέρα 20 Μαΐου 2024.
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων για εγγραφές
, μπορείτε να αποστείλετε email στο omilosapofoiton@gmail.com ή να επικοινωνήσετε με τις κ.κ.:
• Ελένη Τσαλκατίδου (tsalkatidou@yahoo.com) και
• Μαρίνα Παπαδοπούλου (marina.papadopoulou2010@gmail.com).